Efes Antik Kenti Hakkinda Bilgi | Efes Antik Şehri

Efes Antik Kenti Hakkında Tüm Detaylar

Efes Antik Kenti, MÖ 8600 yılında basit bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmeye başlamıştır. Zamanla büyüyerek, o dönemlerin en önemli dünya başkentleri arasında yerini almıştır.

İzmir’in Selçuk ilçesinde, Anadolu’nun en bereketli toprakları üzerine kurulan Efes, ticaret yollarının kesişme noktasında olması ve doğu ile batıyı birleştiren bir limana sahip olması nedeniyle büyük bir gelişme göstermiştir. Şehir, MÖ 129 yılında Roma İmparatorluğu’na katıldıktan sonra altın çağını yaşamış ve Asya Eyaleti’nin başkenti olmuştur. MÖ 2. ve 1. yüzyıllarda, 200.000’i aşkın nüfusuyla dönemin en büyük metropollerinden biri haline gelmiştir.

Efes Antik Şehri
Efes Antik Şehri

Efes’te toplanan zenginlik, şehrin mimarisine de yansımıştır. Yeniden inşa edilerek ziyarete açılan Celsus Kütüphanesi’nin görkemi, şehrin ne denli etkileyici olduğunu göstermektedir. Şehrin, Roma ile yarışabilecek düzeyde olduğu ifade edilmektedir.

 

Efes’in en ünlü yapısı, şehir henüz Romalıların hakimiyetine geçmeden önce, MÖ 550 yılında Lidya Kralı Creseus tarafından inşa ettirilen ve dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı’dır. Ne yazık ki, günümüzde tapınaktan geriye sadece birkaç taş parçası ve daha sonra bir araya getirilmiş bir sütun kalmıştır. Yunan tanrıçası Artemis’in, Anadolu’nun bereket tanrıçası Kibele’nin bir devamı olarak görüldüğü ve Yunan kültürüyle bütünleştiği düşünülmektedir.

 

Efes antik kenti, birçok farklı dine ve ırka mensup insanlara ev sahipliği yapmıştır. Aziz Yuhanna, yaklaşık MS 36 yılında, İsa’nın çarmıha gerildikten sonra güvende olması için kendisine emanet ettiği annesi Meryem’i buraya getirmiştir. Günümüzde, Meryem Ana’nın yaşadığına inanılan ev, dünyanın dört bir yanından gelen Hristiyanlar tarafından ziyaret edilen kutsal bir yer haline gelmiştir.

Aziz Pavlus, Efes’te Hristiyanlığı yaymak için büyük çaba sarf etmiş ve burada ünlü vaazlarını vermiştir. Birçok insanı Hristiyanlığa dönüştürmesiyle Efes, dinin yayılmasında kilit bir rol oynamıştır. MS 313’te Hristiyanlık, Roma’nın resmi dini haline gelmiştir. MS 380 yılına gelindiğinde, şehir sakinlerine Katolik inancı dayatılmış ve paganizm yüzeyde sona ermiş gibi görünmüştür.

Efes Antik Kent
Efes Antik Kent

Efes antik kenti, defalarca yağmalanmış, depremler yaşamış ve farklı hükümdarların eline geçmiş olmasına rağmen varlığını sürdürmüştür. Ancak, Küçük Menderes Nehri’nin limanı alüvyonlarla doldurması, deniz ticaretinin sona ermesine ve şehrin gerilemesine yol açmıştır. İstanbul’un Doğu Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti olarak ilan edilmesi, zaten zayıflamış olan Efes’i daha da güçsüzleştirmiştir. Ekonomisi artık bir hac merkezi olmaya dayanmaktaydı. 6. ve 7. yüzyıllardaki yıkıcı depremler durumu daha da kötüleştirmiştir. Arap istilalarından kaçan halkın başka yerlere göç etmesiyle şehir nihayetinde terk edilmiş ve eski ihtişamına bir daha kavuşamamıştır.

 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de eski şöhretini geri kazanamayan Efes, Roma döneminden sonraki en hareketli günlerini, gün boyu gelen turist otobüsleri sayesinde şimdilerde yaşıyor diyebiliriz. Aşağıda, Efes Antik Şehri’ni ziyaretiniz için önerilerimizi, Efes Antik Kenti tanıtım ve bazı yararlı bilgileri bulabilirsiniz.

 

Efes Antik Kenti Tarihi

Efes, M.Ö. 6000 yıllarına uzanan köklü bir geçmişe sahip olup, Helenistik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine dek sürekli bir yerleşim alanı olarak varlığını sürdürmüştür.

Yüzyıllar boyunca mükemmel şehir planlaması, önemli bir ticaret limanı olması, binlerce yıl boyunca zengin kültürlerin beşiği olması, Hristiyanlık için bir hac merkezi olarak kabul edilmesi ve dini bir merkez olması gibi özellikleriyle Efes, tarihin sadece bir parçası olmanın ötesinde, adeta tarihin kendisi olarak nitelendirilebilir.

1.     Amazon Kadınları ve Efes’in Kuruluş Efsanesi

Efes’in kuruluşunun, tarihte Amazon olarak bilinen kadın savaşçılar tarafından gerçekleştirildiği ve hatta isminin, Arzawa (Ana Tanrıça Kenti) Krallığı’na ait Apasas şehrinden türediği söylenir. Bu dönem hakkında kesin bilgiler olmasa da, bölgede uzun yıllar boyunca yerli halkın yaşadığına inanılıyor.

2.     Efes’in Dünya Merkezi Olması: Helenistik ve Roma Dönemi

Efes, başlangıçta küçük bir yaşam alanı olarak varlığını sürdürürken, Atina Prensi Androklos’un liderliğinde önem kazanarak güçlenmiştir. Efes Antik Kenti’nde yer alan Hadrianus Tapınağı’nın girişinde, şehrin kuruluş hikayesini anlatan şu ifadeler yer alır:

Androklos, Atina Kralı Kodros’un cesur oğlu, Ege’nin ötesini keşfetmeye karar verir. İlk olarak, Delfi’deki Apollon Tapınağı’nın kâhinlerine başvurur. Kâhinler, balık ve domuzun gösterdiği yerde bir şehir kuracağını müjdeler. Androklos, bu kehanetin ne anlama geldiğini düşünürken Ege’nin mavi sularına doğru yola çıkar… Kaystros (Küçük Menderes) Nehri’nin ağzına vardıklarında, karaya çıkıp balıkları pişirmeye başlarlar. O sırada çalılıklardan fırlayan bir yaban domuzu, pişen balıklardan birini kapıp kaçar. Ve kehanet yerini bulur. Burada, yeni bir şehir kurmaya karar verirler…”

Androklos’un adımlarıyla başlayan Efes’in gelişimi, M.Ö. 129 yılında Bergama Kralı Attolos’un bölgeyi Romalılara miras bırakmasıyla doruğa ulaşır. Bu olağanüstü miras, Efes’in yararına olmuş ve şehir, tarihçilere göre Asya’nın en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca, burada kurulan felsefe okulu da şehrin önemli bir merkez olmasında etkili olmuştur.

Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte Efes antik kentinde ilk olarak incilin önemli figürlerinden Aziz Paul’ün burada vaazlar vermesi ve daha sonra Aziz John ve Bakire Meryem’in buraya gelmesiyle dini bir merkez olarak önem kazanmıştır. Bu dönemden sonra altın çağını yaşayan Efes, zamanla sık sık yönetim değiştirmiş ve istikrarsız bir döneme girmiştir. Sonunda, 1304 yılında Türk hakimiyetine geçmiştir.

3.     Osmanlı ve Beylikler Dönemi

Efes, 1304 yılında Türk beyliklerinin hakimiyetine girdikten sonra 98 yıl boyunca refah içinde yaşamıştır. Ancak 1402 yılında Moğol istilaları sırasında ağır hasar görmüş ve büyük yıkıma uğramıştır. 1425 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen Efes, bu dönemden itibaren hızla önemini kaybetmiş ve 20. yüzyıla gelindiğinde, Küçük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla ova genişlemiştir. Bir zamanlar sahil şehri olan Efes, artık denizden yaklaşık 5 kilometre uzakta yer almaktadır.

Efes Antik Kentini Ziyaret Etmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Efes Antik Tiyatro
Efes Antik Tiyatro

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi vermeye devam ediyoruz. Doğu ve Batı arasındaki ana geçiş noktası olarak, önemli bir liman şehriydi. Bu stratejik konum, Efes’in dönemin en mühim politik ve ticaret merkezlerinden biri olmasını ve Roma Dönemi’nde Asya eyaletinin başkenti olarak seçilmesini sağlamıştır. Efes Antik Tiyatro çağdaki önemi sadece bu özelliklerine dayanmıyor; aynı zamanda Anadolu’nun eski Ana Tanrıça (Kybele) kültüne dayanan ve Efes’te bulunan Artemis Tapınağı, dünyanın yedi harikasından biri olarak sayılır. Efes, bugünkü Selçuk ilçesine 3 km mesafede, Anadolu’nun batı kıyısında yer alan ve sonrasında önemli bir Roma şehri haline gelen eski bir Yunan şehridir.

Klasik Yunan döneminde İyonya’nın on iki şehrinden biri olan Efes’in kökenleri, Cilalı Taş Devri’ne, MÖ 6000 yıllarına kadar uzanır. 1330 yılında Türkler tarafından fethedilen ve Aydınoğulları Beyliği’nin merkezi haline gelen Ayasuluk, 16. yüzyıldan itibaren küçülmeye başlamış ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla Selçuk adını almıştır. Bugün 30.000 kişilik nüfusuyla turistik bir yer olan Selçuk, antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarihinin İ.Ö. 4. binyıla kadar uzanan sürecinde, uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında daima önemli bir rol oynamıştır. Efes, tarih boyunca birçok kez yer değiştirmiş olduğundan, kalıntıları geniş bir alana yayılmıştır. Efes Antik Kenti gezilecek yerleri ziyaret etmeden önce aşağıdaki önerilerimizi gözden geçirebilirsiniz.

1.     Ziyaret İçin En Uygun Zaman Nedir?

Efes’i yıl boyunca ziyaret edebilirsiniz, ancak doğanın canlandığı ve yeşerdiği Mayıs ayı, bizim önerimizdir. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artmakta, fakat İzmir’in yaz sıcaklarında Efes turu yapmak zorlayıcı olabilmektedir. Yazın ziyaret edecekseniz, en iyisi kapıların açılış saatlerinde orada olmaktır. Böylece hem sıcaktan daha az etkilenirsiniz hem de kalabalıklar yoğunlaşmadan özgürce fotoğraf çekebilirsiniz. Çantanızda su, güneş kremi ve şapka bulundurmayı unutmayın.

2.     Efes Antik Kenti’nde Gezinti Ne Kadar Sürer?

Efes Antik Kenti’ni gezmek için en az 2-3 saat ayırmanızı öneririz. Bu süre uzun gibi görünebilir, ancak unutmayın ki bir metropolün içindesiniz. Rehber eşliğindeki yürüyüş turları da yaklaşık 2 saat sürmektedir. Eğer Efes Antik Kent Tarihi’nin yanı sıra Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı gibi çevredeki diğer önemli yerleri de ziyaret etmeyi planlıyorsanız, turunuz 4-5 saat sürebilir.

3.     Efes Antik Kenti’ne Giriş Ücreti Hakkında

Evet, Efes Antik Kenti fiyatı ve giriş ücretlidir ve herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

4.     Efes Antik Kenti’nde Müze Kart Kullanımı

Evet, Müze Kart sahipleri, yılda iki kez Efes Antik Kenti’ni ücretsiz ziyaret edebilirler. Eğer Müze Kartınız yoksa, Efes’te bulunan satış noktasından hemen bir tane edinebilirsiniz. Bu kart, Yamaç Evler, St. Jean Örenyeri ve Efes Müzesi gibi diğer yerler için de geçerlidir ve bilet alımına göre daha ekonomiktir.

5.     Efes Antik Kenti’nin Ziyaret Saatleri

Yaz Dönemi: 1 Nisan – 1 Ekim arası Açılış Saati: 08:00, Kapanış Saati: 19:00 Kış Dönemi: 1 Ekim – 1 Nisan arası Açılış Saati: 08:30, Kapanış Saati: 18:00 Efes Antik Kenti her gün ziyarete açıktır. Yalnızca dini bayramların ilk günü öğle saatlerine kadar kapalıdır.

6.     Efes Antik Kenti’nde Park Yeri Bulunuyor Mu?

Evet, Efes Antik Kenti’nin ana girişinde ziyaretçiler için ücretli park alanı mevcuttur.

7.     Efes Antik Kenti Tur Seçenekleri

Efes Antik Kenti için günübirlik veya konaklamalı turlar düzenleyen birçok seyahat acentesi bulunmaktadır. Tercihiniz bilindik acentelerden yana mı yoksa daha yerel acentelerden mi yana olacak, bu tamamen sizin kararınıza bağlıdır. Eğer zamanınız varsa, bizim önerimiz, yüzeysel turlar yerine kendi başınıza keşfetmenizdir. Ancak, İzmir’den günübirlik bir fırsatınız varsa, turlar da hiç görmemekten kesinlikle daha iyidir. İzmir’den başlayan günübirlik turlar genellikle 50-100 TL arasında değişen fiyatlarla sunulur ve fiyatlar, sunulan ulaşım ve yemek hizmetlerine göre farklılık gösterir. Çoğu tur, Şirince ve Meryem Ana Evi gibi diğer önemli noktaları da kapsar.

İstanbul gibi nispeten uzak şehirlerden tur almayı düşünüyorsanız, bu turlar genellikle konaklamayı içerir. Fiyatlar, konaklama süresine, otel seçimine ve ziyaret edilecek yerlere göre değişiklik gösterir. 3-4 günlük daha kapsamlı turlar, Çeşme gibi diğer destinasyonları da içerebilir. Turlar genellikle yaz mevsimine doğru şekillendiği için, en sağlıklı yaklaşım, yaz aylarına yaklaşırken tur içeriklerini ve fiyatlarını kontrol etmek olacaktır.

 

Efes Antik Kenti Yol Tarifi Al

 

Efes Antik Kenti Yakınlarında Gezilecek Yerler

 

1. Meryem Ana Evi

Meryem Ana’nın son yıllarını geçirdiğine inanılan bu ev, Hristiyanlar için önemli bir hac yeridir. Her yıl dünyanın her yerinden binlerce ziyaretçiyi çekmektedir.

2. Artemis Tapınağı:

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan bu tapınak, tanrıça Artemis’e adanmıştır. Bir zamanlar Efes’in en önemli dini yapılarından biri olan Artemis Tapınağı günümüzde yıkılmış olsa da, hala etkileyici bir kalıntı yerinde durmaktadır.

3. Üç Tepeler:

Efes’in eski kent merkezine bakan üç tepeden oluşan Üç Tepeler’den Efes’in muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Burada ayrıca bir stadyum, bir tiyatro ve bir agora gibi antik kalıntılar da bulunmaktadır.

4. Selçuk Müzesi:

Efes Antik Kenti’nden ve çevresinden çıkan eserlerin sergilendiği Selçuk Müzesi’nde heykeller, mozaikler, çömlekler ve diğer eserler yer almaktadır.

5. Şirince Köyü:

Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi evleri ve şarap imalathaneleri ile ünlü Şirince Köyü, Efes’e yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan güzel bir dağ köyüdür. Şirince Köyü’nde yürüyüş yapabilir, yerel ürünler satın alabilir veya şarap tadımı yapabilirsiniz.

 

 

İçeriğe yorum ve öneri yaparak okuyucuların faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın.

 

Abone Ol

 
Sosyal Medyada Paylaşın